tablica budżet państwa 180x120 flaga eu
Cel główny projektu to usprawnienie i poprawa warunków bhp na terenie zakładu produkcyjnego. Stanowiska pracy na których jest realizowany projekt to monter, elektryk, oraz operator obrabiarek skrawających CNC. Aby spełnić zamierzony cel konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych na tych stanowiskach pracy. W tym celu zostaną zakupione dwa wózki podnośnikowe, samojezdny podest nożycowy mgła olejowa oraz żurawik słupowy.

 

logo krukowiak

Historia firmy KRUKOWIAK rozpoczęła się pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku w gospodarstwie rolnym Marianny i Józefa Borkowskich w Redczu Krukowym. Ich syn Janusz Borkowski po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wrócił do gospodarstwa i zajął się jego prowadzeniem. Podjął się modernizacji gospodarstwa, jednak w tamtym okresie polskie rolnictwo borykało się z niedoborem maszyn rolniczych, co było barierą dla wielu nie do pokonania.

Ale nie dla Janusza Borkowskiego, postanowił, że skoro maszyn nie można kupić, to spróbuje stworzyć maszyny do swojego gospodarstwa własnymi siłami. Już pierwsze modernizacje i konstrukcje maszyn stworzone na potrzeby gospodarstwa pokazały, że to bardzo dobry pomysł. W krótkim czasie gospodarstwo Borkowskiego wzbogaciło się o kilka maszyn, których na rynku brakowało. Maszyny te służyły nie tylko w jego gospodarstwie, ale także okolicznym rolnikom, którym zbudowanym przez siebie sprzętem Janusz Borkowski świadczył usługi.

Głód maszyn sprawił, że już w 1977 roku w gospodarstwie Borkowskiego powstał Zakład Rzemieślniczy, w którym wytwarzane były różne sprzęty rolnicze, głównie prosty sprzęt uprawowy oraz klatki do przewozu zwierząt. Ale strzałem w dziesiątkę okazał się skonstruowany przez Janusza Borkowskiego opryskiwacz zawieszany, który współpracował z Ursusem C-330. Konstrukcja okazała się tak udana, że stała się prawdziwym hitem, dzięki któremu działalność Janusza Borkowskiego zaczęła rozwijać się w szybkim tempie.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie oraz rozgłos wśród rolników sprawiło, że w 1987 roku Janusz Borkowski przekształcił wspomniany Zakład Rzemieślniczy w pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo produkujące opryskiwacze rolnicze pod nazwą KRUKOWIAK. Przy tej okazji warto wyjaśnić, że nazwa ta pochodzi od nazwy miejscowości Redecz Krukowy, a dokładniej od potocznego miana nadanego jej mieszkańcom nazywanym przez sąsiadów „Krukowiakami”. Produkty KRUKOWIAKA zaczęły podbijać rynek, mała firma skutecznie konkurowała na rynku z państwowym monopolistą m. in. dzięki temu, że konstruowała maszyny zgodnie z oczekiwaniami rolników. To otwarcie na opinie i sugestie klientów było nie do przecenienia i stało się dewizą firmy, która do dziś uznaje je za priorytet w swojej działalności.

Przemiany gospodarcze na przełomie lat 80-tych i 90-tych nie zaszkodziły KRUKOWIAKOWI, wręcz przeciwnie, otworzyły przed firmą nowe możliwości i perspektywy rozwoju. Firma bardzo szybko dostosowała się do nowych realiów rynkowych, gdy inne polskie firmy produkujące opryskiwacze dopiero powstawały, KRUKOWIAK wchodził w kooperację z zachodnimi dostawcami podzespołów, wprowadzał na polski rynek światowe nowości a swoje produkty wprowadzał na zagraniczne rynki. KRUKOWIAK jako pierwszy polski producent opryskiwaczy jeszcze w latach 90-tych zaczął stosować elektroniczne i komputerowe sterowanie układem cieczowym. Już wtedy KRUKOWIAK montował też belki sterowane hydraulicznie w tym z pomocniczym strumieniem powietrza (rękawem powietrznym). Jednocześnie w firmie rozwijana była produkcja maszyn warzywniczych (do cebuli i ziemniaków).

Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że gospodarstwo w Redczu Krukowym stało się zbyt małe na potrzeby firmy, na początku tego stulecia zakupiony więc został zakład po byłym POM w Brześciu Kujawskim, gdzie firma działa po dziś dzień. Krótko po tym zakupie KRUKOWIAK wzbogacił się także o zakład należący wcześniej do firmy AGROLMET-PIONIER w Strzelcach Opolskich, który produkował znane i cenione maszyny do warzyw. W ten sposób firma KRUKOWIAK stała się jednym z największych w Polsce producentów maszyn rolniczych. Zakład w Brześciu Kujawskim nie przypomina już zupełnie dawnego POM. W miejscu starych budynków powstała nowoczesna hala produkcyjna, w której mieści się cała linia produkcji maszyn od przygotowania stali po końcowy montaż. W hali znajdują się także magazyny, w tym magazyn stali, sklep z częściami zamiennymi oraz zaplecze biurowe (zarządzanie produkcją i biura konstrukcyjne).Firma posiada także jedyną w kraju trzystanowiskową halę do testowania opryskiwaczy z hamownią i recyrkulacją wody do testowania. Ponadto w ostatnim czasie do użytku zostały oddane hale magazynowe oraz magazyn na wyroby gotowe. Od 2015 roku funkcjonuje nowoczesna zautomatyzowana malarnia proszkowa. Park maszynowy firmy składa się głównie z nowoczesnych maszyn CNC, co pozwala prowadzić produkcję w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Zakres inwestycji przeprowadzonych w firmie w ostatnim dziesięcioleciu jest ogromny a modernizacja zakładu ma charakter ciągły, dzięki czemu firma nie ustępuje w żadnym stopniu nawet zachodniej konkurencji.

W międzyczasie w firmie nastąpiła zmiana pokoleniowa, założyciel i twórca KRUKOWIAKA przekazał firmę swoim synom Sewerynowi i Radosławowi Borkowskim. Pod ich kierownictwem firma zrobiła kolejny krok milowy nabywając w czerwcu 2016 roku firmę POM Brodnica, produkującą szeroką gamę maszyn uprawowych. W ten sposób historia zatoczyła swoiste koło, KRUKOWIAK, który na początkach swojej działalności produkował maszyny uprawowe stał się filarem GRUPY KRUKOWIAK, która w swojej ofercie oprócz szerokiej gamy opryskiwaczy i maszyn warzywniczych znów ma nowoczesne maszyny uprawowe.